floor houben

Waarom heb je je aangesloten bij een collectief?
De chirurgen bij de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp bogen zich in
het schilderij van Rembrandt van Rijn over hun onderwerp, het lichaam.
Mijn voornaamste motivatie voor aansluiting bij het collectief is om
samen met een groep over het onderwerp beeldcultuur te buigen. Maar ook
samen opdrachten kunnen aannemen en beeldprojecten initiëren zijn
belangrijke redenen.

Voor welke (collectieve) opdrachtomschrijving loop je warm?
Opdrachtomschrijvingen waarbij beeldtaal een heel belangrijk
uitgangspunt vormt.

Wat is kenmerkend voor jouw werk?
Inhoudelijk typeert het oprekken van en het trekken aan representatie en
hun onderliggende betekenissen mij. Beeldtechnisch bewerk ik foto’s in
een realistische stijl.

Strech, de onzichtbare stad

Biocultureel erfgoed

Gemeente Rotterdam, groeiende toerisme