floor margarita cornelisse

Waarom heb je je aangesloten bij een collectief?

Ik geloof in het wisdom of crowds-principe dat stelt dat je collectief tot een beter resultaat komt als alle individuele meningen behouden blijven.

Voor welke (collectieve) opdrachtomschrijving loop je warm?

Een opdrachtomschrijving waar een gelijkwaardige rolverdeling tussen tekst en beeld gewaarborgd is en waar door middel van beeld het eerste dialoog aangewakkerd wordt. Dit kan zowel in het publieke domein als meer thematische vraagstukken die zich op nieuwsmedia of onderzoeksgebied manifesteren.

Wat is kenmerkend voor jouw werk?

Mijn werk kenmerkt zich in het mobiliseren van groepen mensen tot een collectief idee, dit doe ik door middel van coaching en cultureel leiderschap.

floor margarita cornelisse (fotograaf) is een kunstenaar die werkzaam is op het gebied van social design (sociologische performances). Vaak in de vorm van filmische portretten die dialoog en beweging genereren binnen groepen mensen. Overkoepelend doel van haar projecten is onderzoek te doen naar individuele stemmen/ervaringen en deze collectief uit te zetten.

     

MTS-studenten; Identiteit

MTS-studenten; Identiteit

Programmamaker; Maatschappelijke meerwaarde kunst

Zuidassers in portret; Hernieuwde waarde