rosanne dubbeld

rosanne dubbeld (fotograaf) stelt in haar beelden de mens in zijn of haar omgeving centraal. Ze heeft een achtergrond als gedragswetenschapper en een voorliefde voor grafische elementen in de stedelijke omgeving. In haar fotowerk combineert ze dit graag. Door gebruik te maken van een onopvallende camera blijft het gedrag van mensen ongewijzigd. Hierdoor weet ze ‘het ware moment’ vast te leggen.

rosanne dubbeld (photographer) focusses her work on people in their environment. She has a background in behavioural science and a love for graphic elements in the urban environment. She enjoys combining these two subjects in photography. By using an ‘inconspicuous’ camera the behaviour of people stays unchanged. This makes it possible for her to document ‘the real moment’.

Portfolio: rosanne dubbeld