bosse beckers

bosse beckers (fotograaf) fotografeert mensen. Wie deze mensen zijn, interesseert hem zowel als dat het hem niets uitmaakt. In zijn werk, zij het autonoom of in opdracht, gaat het om de interactie tussen persoon en fotograaf, tussen persoon en omgeving. Wat brengt iemand teweeg. Kracht van het beeld is de kracht van de verbeelding en moet oneindig veel meer vragen oproepen dan dat het beantwoordt.

bosse beckers (photographer) takes photos of people. Who they are, is of interest to him as much as it isn’t. In Bosse’s work, autonomous or commissioned, it’s about the interaction between subject and photographer, subject and surroundings. What does this person trigger. Power of the image is the power of imagination and it’s obliged to bring up endlessly more questions that it could possibly answer.

Portfolio: bosse beckers