florian braakman

florian braakman (photographer) is een visueel essayist, werkend met fotografie. In zijn werk maakt hij gebruik van een informele benadering van zijn onderwerpen. Hij presenteert zijn werk in publicaties en installaties. Fotografie als een manier om achter zijn nieuwsgierigheid aan te gaan, om de wereld te bevragen en grip te krijgen op onze snelle alledaagse realiteit. De poëtische, associatieve en verhalende kracht van het beeld staat centraal in zijn werk.

florian braakman (photographer) is a visual story teller, working with photography. His approach is seemingly informal. He presents his work in publications and installations. Photography as a way to explore his curiosity, to question the world and gain grip on our fast everyday reality. The poetic, associative and narrative power of the image takes a central place in his work.

Portfolio: florian braakman