saskia wigbold

saskia wigbold (illustrator) woont en werkt in Rotterdam. Ze is gespecialiseerd in collages in combinatie met digitale technieken. Dat leidt in haar werk tot een heel eigentijdse frisse stijl.
Daarnaast schrijft ze, geeft ze les in het kunstonderwijs en ontwerpt ze 3D-objecten die zich op het raakvlak bevinden tussen kunst en design.

saskia wigbold (illustrator) lives and works in Rotterdam. She specializes in collages with digital techniques. This results in her work to a very contemporary fresh style.
In addition, she writes, she teaches art education and she creates 3D objects that are located at the interface between art and design.

Portfolio: saskia wigbold
      rotterdambakfietswijk

struijvenbergportret armoedebeleid1

Leave a Comment

Required fields are marked *.